Turto inventorizacija

 

 

 

Metinė turto inventorizacija yra viena iš kontrolės sistemų sudedamųjų dalių. Dažnai įmonėje tai yra "galvos skausmas": darbuotojų motyvacija, inventorizacijos proceso organizavimas, šališkas ir netikslus rezultatas. REVISION LT komanda padės tai išspręsti: inventorizacijos metu sudarys inventorizacijos aprašą, sulygins su buhalterinės apskaitos rodikliais, nustatyti turto trūkumą ar perteklių.

 

Turto inventorizacija padeda:

 • patikrinti faktinį įmonės turtą, jos realią vertę;
 • nustatyti nenaudojamą turtą ir jo vertę;
 • nustatyti turto buvimo vietą, kas juo naudojasi;
 • įvertinti turto būklę;
 • pasiskirstyti atsakomybę už įmonės turimą turtą;
 • išsiaiškinti inventoriaus naudojimo efektyvumą;
 • nustatyti tolimesnes turto naudojimo galimybes;
 • kontroliuoti naujo turto įsigyjimą;
 • sekti inventoriaus nusidėvėjimą;
 • numatyti biudžetą, nusidevėjusiam turtui atnaujinti ar įsigyti;
 • stebėti garantinį laikotarpį;
 • planuoti būsimas išlaidas ir investicijas;
 • užkirsti kelią darbuotojų nesąžiningumui, piktnaudžiavimui ir turto grobstymui;
 • nustatyti kas buvo pavogta, sugadinta ir koks patirtų nuostolių dydis.

 

Turto auditas gali būti planuotas arba neplanuotas. Planuotas turto auditas atliekas periodiškai pagal įmonės poreikį arba viso įmonės turto kartą per metus prieš rengiant metinę finansinę atskaitomybę. Neplanuotas turto auditas atliekamas kontrolės tikslais: keičiasi materialiai atsakingas asmuo, reorganizuojama arba likviduojama įmonė, po vagysčių, stichinių nelaimių, perduodamas ar perkainojamas turtas.

 

Reglamentuojantis inventorizacijos atlikimo tvarką dokumentas - „Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719".

 

Remiantis "Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-36 dėl 32-ojo verslo apskaitos standarto "tikrosios vertės nustatymo"" įstatymu nuo 2016 m. sausio 1d. kiekviena įmonė pagal šio standarto nuostatas turtą ir įsipareigojimus tikrąja verte vertina taikydamos perspektyvinį būdą. 

Tikroji vertė - suma, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.

 

Norminiai aktai nenustato termino iki kada įmonės turtas turi būti suinventorizuotas, todėl įmonės, įstaigos ir organizacijos savo turtą inventorizuoja pačių pasirinktu laiku.

Mūsų darbo laikas

Inventorizacijos atliekamos 364 d./metus (nedirbame tik per Šv. Kalėdas)

Inventorizacijos atliekamos bet kuriuo paros metu (dieną ir naktį)

Atsakymai el.paštu ir komerciniai pasiūlymai pateikiami per 8 darbo valandas

Dirbame visoje Lietuvoje.