Įmonės turto procesų planavimas ir standartai

 

Įmonės turto procesų planavimas ir standartai

 

Įmonės turto procesų planavimas ir standartai

 

PLANAVIMAS ir STANDARTAI turto valdyme

 

Planavimas: Planavimas yra procesas, kurio metu sukuriamas aiškus veiksmų planas, siekiant pasiekti konkrečių tikslų. Tai apima turto valdymo procesų iš anksto numatymą ir organizavimą, kad būtų pasiekti pageidaujami rezultatai. Inventorizacijos planavimas yra svarbus turto valdymo proceso dalis, kuris apima įvairius žingsnius nuo pasiruošimo iki atlikimo.

 

Inventorizacijos planavimo žingsniai:

 

  1. Nustatymas: Identifikuojamos inventorizacijos poreikis, tikslai ir svarbiausios veiklos.
  2. Pasiruošimas: Surinkiami reikalingi dokumentai, paruošiamos inventorizacijos vietos, nustatomas darbo grafikas ir parengiamas personalas.
  3. Planavimas: Sudaromas detalus inventorizacijos planas, nustatant turto kategorijas, inventorizacijos metodus ir tikrinimo procedūras.
  4. Koordinavimas: Komandinis darbas, kurio metu atliekamas informacijos perdavimas ir darbo užduočių priskyrimas kiekvienam darbuotojui.
  5. Atlikimas: Fizinė inventorizacija, kurioje tikrinamas ir registruojamas visą turto būklė ir padėtis.
  6. Vertinimas: Surinktos duomenų analizė, klaidų ar neatitikimų identifikavimas ir jų sprendimo planavimas.
  7. Ataskaitos: Parengiama inventorizacijos ataskaita, kuri apima surinktų duomenų analizę ir rekomendacijas tolimesniems veiksmams.

 

Standartai: Standartai yra nustatytos taisyklės, procedūros ar reikalavimai, kurie nustato tam tikrus veiklos ar produktų kokybės ar veikimo standartus. Internete galima rasti įvairių turto inventorizacijos standartų, kurie gali būti pritaikyti įvairioms įmonėms. Štai keletas pavyzdžių:

 

  1. ISO 55000: Tai tarptautinis standartas, nustatantis gaires valdant ilgaamžį turto turtą ir infrastruktūrą.
  2. IFRS (International Financial Reporting Standards) 16: Standartas, reglamentuojantis turto nuomos sutarčių apskaitą, taip pat turto inventorizaciją ir vertinimą.
  3. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): Tai JAV pripažinti apskaitos principai, kurie taip pat nustato tam tikrus reikalavimus turto inventorizacijai.

 

Šie standartai gali būti pritaikyti įvairioms įmonėms, siekiant užtikrinti aukštą turto valdymo kokybę ir skaidrumą.

Mūsų darbo laikas

Inventorizacijos atliekamos 364 d./metus (nedirbame tik per Šv. Kalėdas)

Inventorizacijos atliekamos bet kuriuo paros metu (dieną ir naktį)

Atsakymai el.paštu ir komerciniai pasiūlymai pateikiami per 8 darbo valandas

Dirbame visoje Lietuvoje.