Inventorizacija

prekiu inventorizacija

 

 

sandeliu prekiu inventorizacija

 

Atlikti kasmetinę viso turto ir įsipareigojimų inventorizaciją privalo visos pelno siekiančios akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, finansines ataskaitas savo nuožiūra ar dėl įstatymų reikalavimų sudarančios tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos bei individualiosios įmonės, rengiančios finansinių ataskaitų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas. Įstatymo 15 straipsnyje nurodyta, kad apskaitos duomenys (kuriais remiantis sudaromos finansinės ataskaitos) pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Todėl kiekviena finansinėse ataskaitose įrašyta suma turi būti faktiškai patikrinta – inventorizuota.

 

Kas yra inventorizacija?

 

Inventorizacija - tai įmonei priklausančio turto (materialių ir nematerialių vertybių) faktinis sutikrinimas su buhalterinės apskaitos duomenimis ir realaus fakto atstatymas.  Inventorizacija yra privaloma kiekvienai įmonei atlikti vieną kartą metuose, o UAB REVISION LT komanda rekomeduoja tai daryti kievieną mėnesį.   Įmonės vadovai, papildomas inventorizacijas atlieka po pilno sandėlio apyvartumo ar likučių sumažėjimo metu.  Dažnai greitos inventorizacijos atliekamos komandos pasikeitimo metu.  Nepriklausomai inventorizcijai atlikti galima samdytis paslaugą iš šono, taip užtikrinant faktinio rezultato tikrumą. 

 

Inventorizacija neturėtų būti tik formalus įstatymų reikalavimų įgyvendinimas. Tai gana brangi procedūra, kurią atliekant gali būti net visiškai ar iš dalies sustabdoma įmonės veikla. 

 

Inventorizacijoje dalyvaujantys įmonės darbuotojai yra nekompetetingi todėl, kad:

 • atitraukiami nuo savo tiesioginio darbo;
 • nėra suinteresuoti dėl realaus rezultato;
 • jaučia baimę dėl atrastų trūkumų;
 • atlieką inventorizaciją kartą į metus;
 • nevisada yra nešališki realiam rezultatui.

 

Todėl dažnai įmonės samdo išorės specialistus atlikti nešališką inventorizaciją. Kiekvienai įmonei svarbu žinoti savo faktinius likučius.

 

Pagrindiniai inventorizacijos punktai:

 • Pasiruošimas;
 • Inventorizacijos atlikimas;
 • Inventorizacijos rezultato patikrinimas;
 • Inventorizacijos galutinio rezultato patvirtinimas.

 

Pagrindinės pasiruošimo inventorizacijai taisyklės:

 • Surūšiuoti turtą pagal grupes;
 • Nurašyti ir utilizuoti sugadintą turtą;
 • Išskaidyti sandėlį zonomis;
 • Suskirstyti skaičiavimą komandomis;
 • Sustabdyti naujų prekių pristatymą ar įsigyjimą turto inventorizacijos dieną;
 • Sumažinti sandėlio likučius.

 

Pagrindinės atlikimo inventorizaciją taisyklės:

 • Gauti buhalterinius likučius inventorizacijos dienai;
 • Atspausdinti duomenų įvedimo lapus;
 • Paskirstyti skaičiuotojų komandas pagal zonas;
 • Surinkti suskaičiuotus faktinius duomenis;
 • Užbaigti skaičiavimą visose zonose.

 

Pagrindinės inventorizacijos rezultato patikrinimo taisyklės:

 • Sutikrinti buhalterinius ir faktinius duomenis;
 • Atrinkti nesutapimų  sąrašą ir pakartotinai pateikti patikrinimui;
 • Perpatikrinti dar kartą nesutapimus;
 • Pakoreguoti suskaičiuotą rezultatą.

 

Pagrindinės inventorizacijos galutinio rezultato patvirtinimo taisyklės:

 • Sulyginti buhalterinius ir faktinius duomenis po patikrinimo;
 • Registruoti duomenis buhalterinėje programoje;
 • Atspausdinti ir pasirašyti galutinio rezultato inventorizacijos aktą.

Mūsų darbo laikas

Inventorizacijos atliekamos 364 d./metus (nedirbame tik per Šv. Kalėdas)

Inventorizacijos atliekamos bet kuriuo paros metu (dieną ir naktį)

Atsakymai el.paštu ir komerciniai pasiūlymai pateikiami per 8 darbo valandas

Dirbame visoje Lietuvoje.